Leasing z BIK

Klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego posiadający negatywną opinię w bazie BIK, która powstała przez nieterminowe spłaty wcześniejszych  zobowiązań bankowych, na dzień dzisiejszy zobowiązania te zostały już uregulowane, umowy kredytowe, pożyczki i karty debetowe zostały spłacone, lub są już obecnie regulowanie w terminie. Właścicielom firm w takiej sytuacji możemy zaproponować skorzystanie z oferty leasingu na zakup samochodów i maszyn. Przedmiot leasingu, rok jego produkcji, okres działalności firmy, osiągane wyniki finansowe wpływają na wysokość wpłaty własnej, możliwość leasingu od 5-10% wkładu z wpisem w BIKu.

 Na rynku działają fundusze leasingowe oferujące leasing na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, autokary, autobusy, maszyny budowlane i część maszyn rolniczych. Ofertę swoją kierują do zadłużonych firm z wpisami w BIG, KRD, BR i złą historią w bazie BIK i zaległościami w ZUS i US. Informacje pobrane z tych baz + ogólna ocena firmy wpływa na podjęcie decyzji o finansowaniu firmy w postaci leasingu operacyjnego.

Leasing bez sprawdzania baz BIK, KRD, BIG i pozostałych baz oferuje na rynku jeden z prywatnych funduszy leasingowych finansujący tylko zakup nowych lub 2,3 letnich samochodów osobowych wyłącznie podmiotom gospodarczym.

Skąd fundusze leasingowe biorą informacje o naszych zobowiązaniach:

• Giełdy długów publikowane w intranecie.

• BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. Baz ta gromadzi informacje o terminowych lub nieterminowych spłatach zobowiązań kredytowych zaciągniętych w bankach, Skokach i kilku firmach pożyczkowych. Informacje te są przechowywane prze kilka lat.

• BR – System Bankowy Rejestr dłużników (nazwa formalna MIG). Właścicielem bazy jest Związek Banków Polskich, który powołał na podstawie prawa bankowego Międzybankową Informację Gospodarczą w skład której wchodzi też BR, (czasem nazywany BRKN). W bazie gromadzone są tylko informacje o nieterminowo (po wyżej 2 miesięcy) spłacanych kredytach przez firmy i osoby prywatne. Dane te mogą być przechowywane przez klika lat.

• BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.  Jeden z kilku baz dłużników (BIG) gromadzący dane o niepłaconych fakturach za towar i usługi (telefon, ubezpieczenie kombinacyjne, czynsze mieszkaniowe, mandaty drogowe i za jazdę bez ważnego biletu, pożyczki chwilówki i alimenty). Jako jedyny rejestr dłużników pobiera i przetwarza też informacje z BIK i BR.

• KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – Baz ta zbiera dane o dłużnikach podobnie jak BIG, ale bez pobiera i przetwarzanie informacji z BIK i BR.

• Rejestr Dłużników ERIF – należący do firmy windykacyjnej KRUK, kolejny BIG gromadzący informacje o zadłużonych firmach i osobach prywatnych. Posiada również swoją bazę skupionych zobowiązań płatniczych niepublikowanych w innych bazach.